Påve Franciskus på Instagram
  @Franciscus
2016-12-07: ”Kyrkan inte växer genom proselytism utan genom attraktion.” (EG 14)
2016-11-01: ”Kristen enhet är en prioritet, för att vi vet att det finns mycket mer som enar än som skiljer oss åt”
2016-10-07: Rosenkransen är bönen som alltid följer mig i mitt liv. Den är även de enklas och helgonens bön… det är mitt hjärtas bön.
2016-07-07: Denna månad har jag inga audienser men jag slutar inte att be för er. Och ni, var snälla att be för mig!
2016-06-08: Låt oss skydda haven, en del av vår gemensamma ägo som är avgörande för vår vattenförsörjning och för allt levande!
2016-05-05: Herren tröstar oss. Vi är alla kallade att trösta våra bröder och systrar och vittna om att endast Gud kan ta bort orsakerna till tragedier.
2016-03-22: Jag anförtror Guds barmhärtighet de som har förlorat sina liv.
2016-03-19: Nu börjar en ny vandring, med Instagram, för att med er följa Guds barmhärtighets och ömhets väg.
2015-09-09: Att varje församling och kloster i Europa ska välkomna en flyktingfamilj.
2015-07-28: Kära ungdomar, var inte rädda för äktenskapet. Kristus följer nådefullt makarna som förblir enade i Honom.
2014-07-19: Gud älskar de som med glädje ger. Låt oss lära oss att ge generöst och frigöra oss från det materiella.
2014-07-03: Kära ungdomar, ge aldrig upp era drömmar om en rättvisare värld.
2014-04-28: Orättvisa är roten till social olycka.
2014-04-14: Stilla Veckan är ett bra tillfälle att bikta sig och återuppta den rätta vägen.
2014-04-01: Lär era barn att be, och be tillsammans med dem.
2014-02-19: Vi lär oss av Jesus att be, att förlåta, att så fridens frö och att vara nära de behövande.
2014-02-11: Idag inbjuder jag er att be tillsammans med mig för Hans Helighet Benedictus XVI, en man med strort mod och stor ödmjukhet.
2014-01-31: Jag kan inte föreställa mig en kristen som inte kan le. Låt oss ge ett glatt vittnesbörd om vår tro.
2013-12-31: Låt oss i julkrubban finna den glädje och djupa frid som Jesus kommer med till världen.
2013-11-12: Låt oss minnas Filippinerna, Vietnam och hela regionen som stormen Haiyan har härjat. Var generösa i bön och med konkret hjälp.
2013-11-08: Helgonen tillhör Gud helt och hållet. De är inte rädda för att bli hånade, missförstådda och åsidosatta.
2013-10-31: Den kristne vet hur man klarar av svårigheter, prövningar och även nederlag med lugn och hopp genom Herren.
2013-10-27: Kära följare, jag fick veta att ni är fler än 10 miljoner nu! Jag tackar er från hjärtat och jag ber er att fortsätta att be för mig.
2013-10-24: Att vara kristen betyder att avsäga sig sig själv och ta korset och bära det med Jesus. Det finns ingen annan väg
2013-10-18: Ge inte upp inför ondskan. Gud är kärleken som har övervunnit ondskan genom Kristi död och uppståndelse
2013-10-14: Kära ungdomar, var inte rädda för avgörande livsval. Ha tillit, Herren lämnar er inte ensamma!
2013-10-11: När vi möter korset, vänder vi oss till Madonnan: Moder vår, ge oss styrkan att acceptera och omfamna korset!
2013-10-01: ”Ber vi verkligen? Utan en ständig kontakt med Gud är det svårt att ha ett riktigt och konsekvent kristet liv.”
2013-09-24: Vi ber till Herren att ha den ömhet som gör att vi ser de fattiga med förståelse och kärlek, utan att vara beräknande och utan rädsla.
2013-09-17: Det finns så många behövande i världen i dag. Är jag instängd i mitt eget eller märker jag dem som är i behov av hjälp?
2013-09-15: Att söka lyckan genom ägandet av materiella ting är ett säkert sätt att inte bli lycklig
2013-09-13: Jesus är solen, Maria är gryningen som talar om hans uppgång.
2013-09-12: Att följa Jesus betyder att dela hans barmhärtiga kärlek med varenda människa.
2013-09-09: Vi får aldrig tappa hoppet. Gud överöser oss av sin nåd om vi ihärdigt ber om den.
2013-09-01: "Låt oss be för fred: fred i världen och i våra hjärtan."
2013-08-29: "Guds kärlek är inte något vagt och obestämt; Guds kärlek har ett namn och ett ansikte: Jesus Kristus"
2013-08-23: Herre, lär oss att gå ut ur oss själva, att gå ut på gator och visa Din kärlek.
2013-08-21: Ett utmärkt program för livet för oss alla: Saligprisningarna och kapitel 25 i Matteusevangeliet (Matt 5:3-10, Matt 25)
2013-08-19: Vi kan inte vara deltidskristna. Om Kristus är vårt livs centrum är Han närvarande i allt som vi gör.
2013-08-17: Vi kan inte sova lugnt medan barn dör av svält och åldringar inte får sjukvård.
2013-08-09: Vi är alla lerkärl, ömtåliga och fattiga, men i vilken det finns en enormt stor skatt som vi bär på.
2013-08-07: "Genom att komma bland oss gjorde sig Jesus närvarande och han rörde oss: även idag, genom Sakramenten, rör Han oss”.
2013-08-05: Trons ljus lyser upp alla våra relationer och hjälper oss att leva i dem i förbund med Kristi kärlek för att leva i dem som Han
2013-07-24: Låt oss tacka Johannes Paulus II för Världsungdomsdagen och för alla kallelser som har fötts under dessa 28 möten.
2013-07-24: Unga vänner, glöm aldrig detta: Jungfru Maria är vår Mor och med hennes hjälp kan vi förbli Kristus trogna.
2013-07-20: Kära tjejer och killar, jag vet att många av er redan är på väg mot Rio. Må Herren följa er längs resvägen.
2013-07-17: Gud har stor barmhärtighet med oss. Vi lär oss också vi att vara barmhärtiga mot andra, särskilt med dem som lider
2013-07-16: I det kristna livet är bönen fundamental, likaså ödmjukheten och kärlekshandlingen till alla: det är vägen till helighet.
2013-07-14: För en kristen är livet inte en produkt av en ren händelse, utan en frukt av en kallelse och av en personlig kärlek
2013-07-12: I Trons År försöker vi att varje dag göra något konkret för att lära känna Jesus Kristus bättre
2013-07-12: Påve Franciskus tweet som skickades ut i morse på kontot Pontifex lyder: Herre, ge oss nåden att gråta över vår likgiltighet och grymhet som finns i världen och i oss.
2013-07-02: Man kan inte leva som kristen utan klippan, som är Kristus. Kristus ger oss styrka och stabilitet, men också glädje och lugn.
2013-06-26: Kärlekshandlingen, tålamodet och ömheten är mycket vackra skatter. Och när du äger detta, vill du dela med dig av det med andra.
2013-06-25: Vi är redo att vara kristna på heltid, 24 timmar av 24, för att ge vittnesbörd genom vårt ord och vårt exempel
2013-06-20: Den kristne är redo att förkunna evangeliet, för att han kan inte hålla sin glädje som kommer från att känna Kristus för sig själv
2013-06-10: Med avfallskulturen ses inte det mänskliga livet som ett grundläggande värde att respektera och ta hand om.
2013-06-07: Konsumismen har vant oss vid slöseri. Men att slänga bort mat är som att stjäla från de fattiga och hungrande.
2013-05-28: Kära ungdomar, Kyrkan förväntar sig mycket av er generositet. Tappa inte modet att sikta högt.
2013-05-26: Varje gång vi följer vår egoism och säger nej till Gud, förstör vi hans kärlekshistoria med oss
2013-05-17: Är vårt liv verkligen besjälat av Gud? Hur många saker sätter jag dagligen framför Gud?
2013-05-16: Vi kan inte vara "deltidskristna"! Vi bör försöka leva vår tro i varje ögonblick, varje dag.
2013-05-13: Låt oss be för de många kristna i världen som fortfarande lider av förföljelse och våld. Må Gud ger dem trons mod.
2013-05-09: En värdefull gåva som den Helige Ande bär till våra hjärtan är den djupa tilliten till kärleken och till Guds barmhärtighet.
2013-05-08: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd, säger Jesus. Detta är den äkta rikedomen, inte den materiella.
.2013-05-07: Nöj er inte med ett halvdant kristet liv, vandra bestämt mot helighet
2013-05-06: Vi ber Herren att hela vårt kristna liv är ett lysande vittnesmål om hans barmhärtighet och hans kärlek.
2013-05-05: Varje kristen är missionär genom att vittna om Guds kärlek. Var missionärer om Guds ömhet!
2013-05-03: Det vore fint att i maj månad tillsammans med familjen be rosenkransen. Bönen styrker familjelivet
2013-05-02: Kära ungdomar, lär er av den helige Josef som hade svåra stunder, men som aldrig förlorade tilltron, och lyckades övervinna dem
2013-04-10: Låt oss lita på Guds verk! Med honom kan vi göra stora saker och han gör oss glada över att vara hans lärjungar
2013-04-29: Så underbart det vore, om vi alla på kvällen kunde säga: Idag har jag utfört en kärlekshandling gentemot andra
2013-04-27: Bed med mig för offren för tragedin i Dhaka, Bangladesh, för att Gud ska trösta och stryka deras familjer
2013-04-26: Den Helige Ande förändrar oss. Med vår medverkan, vill han även förändra världen vi lever i.
2013-04-24: Låt oss hålla vår tro levande genom bönen och genom sakramenten: låt oss vara vaksamma så att vi inte glömmer Gud.
2013-04-23: Maria är kvinnan som säger Ja. Maria, hjälp oss att alltid bättre känna igen Jesu röst och följa den.
2013-04-22: Alla vi som i hjärtat vill ha kärlek, sanning, liv...och Jesus är allt detta i övermått
2013-04-10: Om vi beter oss som Guds barn och vet att han älskar oss, kommer vårt liv bli som nytt, fyllt av sorglöshet och glädje.
2013-04-10: Att vara kristen är inte att bara följa budorden, utan det är att låta Kristus äga våra liv och förändra det.
2013-04-08: Så vacker Jesu blick är mot oss, en sådan ömhet! Vi tappar aldrig tilliten till Guds tålmodiga barmhärtighet!
2013-04-04: Gud älskar oss. Vi ska inte vara rädda för att älska honom. Tron bekänner man med läpparna och med hjärtat, genom ord och genom kärlek.
2013-03-31: Ta emot den uppståndne Jesus i ditt liv. Även om du är långt borta, ta ett litet steg mot Honom: han väntar på dig med öppna armar.
2013-03-28: Att helt leva för den Heliga Veckan är att mer och mer gå in i Guds logik, som är kärlek och att ge av sig själv.
2013-03-28: För att vara med Jesus krävs det att vi går utanför oss själva och lämnar ett trött och vanemässigt trosliv.
2013-03-19: Vi skyddar Kristus i våra liv, vi tar hand om varandra, vi skyddar skapelsen med kärlek.
2013-03-19: Den sanna makten är tjänsten. Påven bör tjäna alla, särskilt de fattigaste, de svagaste, de minsta.
2013-03-17: Kära vänner, jag tackar er från hjärtat och ber er att fortsätta att be för mig.
     
   Fredsbudskap 2018
  
     

                           Februari 


”Låt oss i en anda av medkänsla omsluta alla de som flyr från krig och hunger, eller som på grund av diskriminering, förföljelse, fattigdom och miljöförstörelse, tvingas att lämna sina hemländer. Vi vet att det inte är tillräckligt att bara öppna våra hjärtan för andras lidande. Mycket återstår att göra innan våra bröder och systrar kan leva i fred och säkerhet igen. Att välkomna andra ställer krav på ett handfast engagemang, ett nätverk som ger stöd och sympati, en vaksam och välvillig uppmärksamhet, en ansvarsfull ledning av nya och komplexa situationer, för att inte nämna behovet av resurser som alltid är begränsade.”
  
                   → Full text
   
mpoy-ichthys.com/se Tro och den nya evangelisation  
MP ƟY ICHTHYS    NEWS
SAKRAMENT

VUD Kraków 2016
 
Den nya
evangelisation:
 
Ubicumque et semper
 
 Guds Barmhärtighet
2015-2016
Misericordia et misera
Apostoliskt brev
2016-11-20
Lâs mer här
 
Barmhärtighetens År
ett extraordinärt jubileumsår
 
Helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad
 
Helgonförklaringen av Moder Teresa av Calcutta
Predikan
 
 KATEKES
-> Jubilee for catechists
-> Predikan
 
Fides per Doctrinam
 
International Day
for Catechists
->
Audience
-> Homily

 Familjen
2014-2015
Familjens Året
 
 Kroppens teologi
"katekes
av Sankt Johannes Paulus II."
 
 
–> & YOUCAT

 Trons År
2012 - 2013
katekes
av den Heliga Fadern

& YOUCAT
 
andra språk

 Kvinnor
 i kyrkan 
-> Jungfru Maria, Theotokos,
Guds Moder
-> The great Women
of the Church
-> S.ta Maria Magdalena
-> Till dekretet
-> Till brevet

 Communication  
Social Networks
Message
of Pope
Benedict XVI.
- - - -
Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter
Message of
Pope Francis

Synoden för
den nya
evangelisationen
-> Budskap
10/26/20122
-> 58 förslage
10/27/2012
 
Mässa
för den nya evangelisationen
Liturgiska texter
 
andra språk

EVANGELIUM
VITAE
 Encyclical letter
of Saint John Paul II.

Apostoliskt brev av sal. påven Paulus VI.
Om evangeliets förkunnelse i dagens värld
 

 

 
att berada sig själv
inför dop,
konfirmation och vigslar
  
Novenan om Andens Gåvor
 
 


Du finner mpoy-ichthys.com/se/ på Twitter : Website20121

     TWEET från påven Franciskus:
Tro
Den helige Ande:
Guds andedräkt
-> 7 gåvor
-> 7 sakrament

Kyrkan
Kunskap om kyrkan

Det kristna hoppet
Påven Franciskus katekes

Encyklika
 
"Lumen Fidei"
Trons ljus lyser
upp alla våra
relationer och hjälper
oss att leva i dem i förbund med Kristi kärlek för att leva i dem som Han. (Tweet 05.08.2013)
*  *  *  *  *
Laudato Si'
Lovad vare du
 
@Pontifex
“Lord, teach us to contemplate you in the beauty of creation and reawaken our gratitude and sense of responsibility.” 2017-09-01

Apostoliskt brev
Evangelii gaudium

Helighet
 
KALLELSEN till helighet

Bönskola
Påve Benedictus XVI katekesI
 Daglig bön online
Du finner daglig
bön online
 Daily Gospel
Readings online
- - - - - - - -
Kalender
 
Biskopssynoden om ungdomar 2018
Synod 2018
-> Påven Franciskus bön
--> Video: “Password: What would Jesus do in my place?”
25 mars 2018
VUD 2018
--> Påven Franciskus budskap
------------------
14 februari - 31 mars 2018
Fastan 2018
--> Påven Franciskus herdabrev
--> Läs mer här
24 Hours for the Lord 
------------------
10-18 mars 2018
Novena to St. Joseph
------------------
21-26 augusti 2018
World Meeting
of Families

Dublin, Ireland
------------------
År 2018
TAIZE
--> Påve Franciskus budskap
--> Möten för unga
 
 

 

 

 

 

VUD
ARKIV