Påve Franciskus på Instagram
  @Franciscus
2016-12-07: ”Kyrkan inte växer genom proselytism utan genom attraktion.” (EG 14)
2016-11-01: ”Kristen enhet är en prioritet, för att vi vet att det finns mycket mer som enar än som skiljer oss åt”
2016-10-07: Rosenkransen är bönen som alltid följer mig i mitt liv. Den är även de enklas och helgonens bön… det är mitt hjärtas bön.
2016-07-07: Denna månad har jag inga audienser men jag slutar inte att be för er. Och ni, var snälla att be för mig!
2016-06-08: Låt oss skydda haven, en del av vår gemensamma ägo som är avgörande för vår vattenförsörjning och för allt levande!
2016-05-05: Herren tröstar oss. Vi är alla kallade att trösta våra bröder och systrar och vittna om att endast Gud kan ta bort orsakerna till tragedier.
2016-03-22: Jag anförtror Guds barmhärtighet de som har förlorat sina liv.
2016-03-19: Nu börjar en ny vandring, med Instagram, för att med er följa Guds barmhärtighets och ömhets väg.
2015-09-09: Att varje församling och kloster i Europa ska välkomna en flyktingfamilj.
2015-07-28: Kära ungdomar, var inte rädda för äktenskapet. Kristus följer nådefullt makarna som förblir enade i Honom.
2014-07-19: Gud älskar de som med glädje ger. Låt oss lära oss att ge generöst och frigöra oss från det materiella.
2014-07-03: Kära ungdomar, ge aldrig upp era drömmar om en rättvisare värld.
2014-04-28: Orättvisa är roten till social olycka.
2014-04-14: Stilla Veckan är ett bra tillfälle att bikta sig och återuppta den rätta vägen.
2014-04-01: Lär era barn att be, och be tillsammans med dem.
2014-02-19: Vi lär oss av Jesus att be, att förlåta, att så fridens frö och att vara nära de behövande.
2014-02-11: Idag inbjuder jag er att be tillsammans med mig för Hans Helighet Benedictus XVI, en man med strort mod och stor ödmjukhet.
2014-01-31: Jag kan inte föreställa mig en kristen som inte kan le. Låt oss ge ett glatt vittnesbörd om vår tro.
2013-12-31: Låt oss i julkrubban finna den glädje och djupa frid som Jesus kommer med till världen.
2013-11-12: Låt oss minnas Filippinerna, Vietnam och hela regionen som stormen Haiyan har härjat. Var generösa i bön och med konkret hjälp.
2013-11-08: Helgonen tillhör Gud helt och hållet. De är inte rädda för att bli hånade, missförstådda och åsidosatta.
2013-10-31: Den kristne vet hur man klarar av svårigheter, prövningar och även nederlag med lugn och hopp genom Herren.
2013-10-27: Kära följare, jag fick veta att ni är fler än 10 miljoner nu! Jag tackar er från hjärtat och jag ber er att fortsätta att be för mig.
2013-10-24: Att vara kristen betyder att avsäga sig sig själv och ta korset och bära det med Jesus. Det finns ingen annan väg
2013-10-18: Ge inte upp inför ondskan. Gud är kärleken som har övervunnit ondskan genom Kristi död och uppståndelse
2013-10-14: Kära ungdomar, var inte rädda för avgörande livsval. Ha tillit, Herren lämnar er inte ensamma!
2013-10-11: När vi möter korset, vänder vi oss till Madonnan: Moder vår, ge oss styrkan att acceptera och omfamna korset!
2013-10-01: ”Ber vi verkligen? Utan en ständig kontakt med Gud är det svårt att ha ett riktigt och konsekvent kristet liv.”
2013-09-24: Vi ber till Herren att ha den ömhet som gör att vi ser de fattiga med förståelse och kärlek, utan att vara beräknande och utan rädsla.
2013-09-17: Det finns så många behövande i världen i dag. Är jag instängd i mitt eget eller märker jag dem som är i behov av hjälp?
2013-09-15: Att söka lyckan genom ägandet av materiella ting är ett säkert sätt att inte bli lycklig
2013-09-13: Jesus är solen, Maria är gryningen som talar om hans uppgång.
2013-09-12: Att följa Jesus betyder att dela hans barmhärtiga kärlek med varenda människa.
2013-09-09: Vi får aldrig tappa hoppet. Gud överöser oss av sin nåd om vi ihärdigt ber om den.
2013-09-01: "Låt oss be för fred: fred i världen och i våra hjärtan."
2013-08-29: "Guds kärlek är inte något vagt och obestämt; Guds kärlek har ett namn och ett ansikte: Jesus Kristus"
2013-08-23: Herre, lär oss att gå ut ur oss själva, att gå ut på gator och visa Din kärlek.
2013-08-21: Ett utmärkt program för livet för oss alla: Saligprisningarna och kapitel 25 i Matteusevangeliet (Matt 5:3-10, Matt 25)
2013-08-19: Vi kan inte vara deltidskristna. Om Kristus är vårt livs centrum är Han närvarande i allt som vi gör.
2013-08-17: Vi kan inte sova lugnt medan barn dör av svält och åldringar inte får sjukvård.
2013-08-09: Vi är alla lerkärl, ömtåliga och fattiga, men i vilken det finns en enormt stor skatt som vi bär på.
2013-08-07: "Genom att komma bland oss gjorde sig Jesus närvarande och han rörde oss: även idag, genom Sakramenten, rör Han oss”.
2013-08-05: Trons ljus lyser upp alla våra relationer och hjälper oss att leva i dem i förbund med Kristi kärlek för att leva i dem som Han
2013-07-24: Låt oss tacka Johannes Paulus II för Världsungdomsdagen och för alla kallelser som har fötts under dessa 28 möten.
2013-07-24: Unga vänner, glöm aldrig detta: Jungfru Maria är vår Mor och med hennes hjälp kan vi förbli Kristus trogna.
2013-07-20: Kära tjejer och killar, jag vet att många av er redan är på väg mot Rio. Må Herren följa er längs resvägen.
2013-07-17: Gud har stor barmhärtighet med oss. Vi lär oss också vi att vara barmhärtiga mot andra, särskilt med dem som lider
2013-07-16: I det kristna livet är bönen fundamental, likaså ödmjukheten och kärlekshandlingen till alla: det är vägen till helighet.
2013-07-14: För en kristen är livet inte en produkt av en ren händelse, utan en frukt av en kallelse och av en personlig kärlek
2013-07-12: I Trons År försöker vi att varje dag göra något konkret för att lära känna Jesus Kristus bättre
2013-07-12: Påve Franciskus tweet som skickades ut i morse på kontot Pontifex lyder: Herre, ge oss nåden att gråta över vår likgiltighet och grymhet som finns i världen och i oss.
2013-07-02: Man kan inte leva som kristen utan klippan, som är Kristus. Kristus ger oss styrka och stabilitet, men också glädje och lugn.
2013-06-26: Kärlekshandlingen, tålamodet och ömheten är mycket vackra skatter. Och när du äger detta, vill du dela med dig av det med andra.
2013-06-25: Vi är redo att vara kristna på heltid, 24 timmar av 24, för att ge vittnesbörd genom vårt ord och vårt exempel
2013-06-20: Den kristne är redo att förkunna evangeliet, för att han kan inte hålla sin glädje som kommer från att känna Kristus för sig själv
2013-06-10: Med avfallskulturen ses inte det mänskliga livet som ett grundläggande värde att respektera och ta hand om.
2013-06-07: Konsumismen har vant oss vid slöseri. Men att slänga bort mat är som att stjäla från de fattiga och hungrande.
2013-05-28: Kära ungdomar, Kyrkan förväntar sig mycket av er generositet. Tappa inte modet att sikta högt.
2013-05-26: Varje gång vi följer vår egoism och säger nej till Gud, förstör vi hans kärlekshistoria med oss
2013-05-17: Är vårt liv verkligen besjälat av Gud? Hur många saker sätter jag dagligen framför Gud?
2013-05-16: Vi kan inte vara "deltidskristna"! Vi bör försöka leva vår tro i varje ögonblick, varje dag.
2013-05-13: Låt oss be för de många kristna i världen som fortfarande lider av förföljelse och våld. Må Gud ger dem trons mod.
2013-05-09: En värdefull gåva som den Helige Ande bär till våra hjärtan är den djupa tilliten till kärleken och till Guds barmhärtighet.
2013-05-08: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd, säger Jesus. Detta är den äkta rikedomen, inte den materiella.
.2013-05-07: Nöj er inte med ett halvdant kristet liv, vandra bestämt mot helighet
2013-05-06: Vi ber Herren att hela vårt kristna liv är ett lysande vittnesmål om hans barmhärtighet och hans kärlek.
2013-05-05: Varje kristen är missionär genom att vittna om Guds kärlek. Var missionärer om Guds ömhet!
2013-05-03: Det vore fint att i maj månad tillsammans med familjen be rosenkransen. Bönen styrker familjelivet
2013-05-02: Kära ungdomar, lär er av den helige Josef som hade svåra stunder, men som aldrig förlorade tilltron, och lyckades övervinna dem
2013-04-10: Låt oss lita på Guds verk! Med honom kan vi göra stora saker och han gör oss glada över att vara hans lärjungar
2013-04-29: Så underbart det vore, om vi alla på kvällen kunde säga: Idag har jag utfört en kärlekshandling gentemot andra
2013-04-27: Bed med mig för offren för tragedin i Dhaka, Bangladesh, för att Gud ska trösta och stryka deras familjer
2013-04-26: Den Helige Ande förändrar oss. Med vår medverkan, vill han även förändra världen vi lever i.
2013-04-24: Låt oss hålla vår tro levande genom bönen och genom sakramenten: låt oss vara vaksamma så att vi inte glömmer Gud.
2013-04-23: Maria är kvinnan som säger Ja. Maria, hjälp oss att alltid bättre känna igen Jesu röst och följa den.
2013-04-22: Alla vi som i hjärtat vill ha kärlek, sanning, liv...och Jesus är allt detta i övermått
2013-04-10: Om vi beter oss som Guds barn och vet att han älskar oss, kommer vårt liv bli som nytt, fyllt av sorglöshet och glädje.
2013-04-10: Att vara kristen är inte att bara följa budorden, utan det är att låta Kristus äga våra liv och förändra det.
2013-04-08: Så vacker Jesu blick är mot oss, en sådan ömhet! Vi tappar aldrig tilliten till Guds tålmodiga barmhärtighet!
2013-04-04: Gud älskar oss. Vi ska inte vara rädda för att älska honom. Tron bekänner man med läpparna och med hjärtat, genom ord och genom kärlek.
2013-03-31: Ta emot den uppståndne Jesus i ditt liv. Även om du är långt borta, ta ett litet steg mot Honom: han väntar på dig med öppna armar.
2013-03-28: Att helt leva för den Heliga Veckan är att mer och mer gå in i Guds logik, som är kärlek och att ge av sig själv.
2013-03-28: För att vara med Jesus krävs det att vi går utanför oss själva och lämnar ett trött och vanemässigt trosliv.
2013-03-19: Vi skyddar Kristus i våra liv, vi tar hand om varandra, vi skyddar skapelsen med kärlek.
2013-03-19: Den sanna makten är tjänsten. Påven bör tjäna alla, särskilt de fattigaste, de svagaste, de minsta.
2013-03-17: Kära vänner, jag tackar er från hjärtat och ber er att fortsätta att be för mig.
     
   Fredsbudskap 2017
  
      ”Bara freden är helig.”

                           Mars 

Jesus själv levde i en våldsam tid. Trots det, lärde han att det slagfält där våld och fred möts, är människans hjärta: ty ”inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna” (Mark 7:21). I det här avseendet erbjuder Kristi budskap en radikalt positiv inställning. Han förkunnade osvikligt Guds ovillkorliga kärlek, som välkomnar och förlåter. Han undervisade sina lärjungar att älska sina fiender (jfr Matt 5:44) och att vända andra kinden till (jfr Matt 5:39). Jesus stakade ut ickevåldets väg när han hejdade männen från att stena kvinnan som ertappats med äktenskapsbrott (jfr Joh 8:1-11), och när han natten innan sin död sade till Petrus att sticka svärdet i skidan (jfr Matt 26:52). Han vandrade ickevåldets väg till slutet, till korset, genom vilket han blev vår fred och gjorde slut på fiendskapen (jfr Ef 2:14-16). Var och en som tar emot Jesu glada budskap kan erkänna det våld som finns inom honom eller henne själv och så bli helad av Guds barmhärtighet och i sin tur bli ett verktyg för försoning. Med den helige Franciskus av Assisis ord: ”När du förkunnar fred med din mun, förvissa dig då om att du har en än större fred i ditt hjärta.”.
  
  
                   → Full text
   
mpoy-ichthys.com/se Tro och den nya evangelisation  
MP ƟY ICHTHYS    NEWS
SAKRAMENT

VUD Kraków 2016
 
Den nya
evangelisation:
 
Ubicumque et semper
 
 Guds Barmhärtighet
2015-2016
Misericordia et misera
Apostoliskt brev
2016-11-20
Lâs mer här
 
Barmhärtighetens År
ett extraordinärt jubileumsår
 
Helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad
 
Helgonförklaringen av Moder Teresa av Calcutta
Predikan
 
 KATEKES
-> Jubilee for catechists
-> Predikan
 
Fides per Doctrinam
 
International Day
for Catechists
->
Audience
-> Homily

 Familjen
2014-2015
Familjens Året
 
 Kroppens teologi
"katekes
av Sankt Johannes Paulus II."
 
 
–> & YOUCAT

 Trons År
2012 - 2013
katekes
av den Heliga Fadern

& YOUCAT
 
andra språk

 Kvinnor
 i kyrkan 
-> Jungfru Maria, Theotokos,
Guds Moder
-> The great Women
of the Church
-> S.ta Maria Magdalena
-> Till dekretet
-> Till brevet

 Communication  
Social Networks
Message
of Pope
Benedict XVI.
- - - -
Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter
Message of
Pope Francis

Synoden för
den nya
evangelisationen
-> Budskap
10/26/20122
-> 58 förslage
10/27/2012
 
Mässa
för den nya evangelisationen
Liturgiska texter
 
andra språk

EVANGELIUM
VITAE
 Encyclical letter
of Saint John Paul II.

Apostoliskt brev av sal. påven Paulus VI.
Om evangeliets förkunnelse i dagens värld
 

 

 
att berada sig själv
inför dop,
konfirmation och vigslar
  
Novenan om Andens Gåvor
 
 


Du finner mpoy-ichthys.com/se/ på Twitter : Website20121

     TWEET från påven Franciskus:
 
Tro
Den helige Ande:
Guds andedräkt
-> 7 gåvor
-> 7 sakrament

Kyrkan
Kunskap om kyrkan

Encyklika
 
"Lumen Fidei"
Trons ljus lyser
upp alla våra
relationer och hjälper
oss att leva i dem i förbund med Kristi kärlek för att leva i dem som Han (Tweet 05.08.2013)
*  *  *  *  *
Laudato Si'
Lovad vare du
 
@Pontifex
“Saint Francis, teach us to be instruments of peace which has its source in God.” 2016-10-04

Apostoliskt brev
Evangelii gaudium

Helighet
 
KALLELSEN till helighet

Bönskola
Katekes av
Påve Benedictus XVI
 Daglig bön online
Du finner daglig
bön online
 Daily Gospel
Readings online
- - - - - - - -
Kalender
 
 
 1 mars - 15 april 2017
FASTENTID
”Ordet är en gåva.
Andra personer är en gåva.”
Påven Franciskus budskap inför fastetiden
Läs mer här
------------------
  11-19 mars 2017  
Novena to St. Joseph
------------------
 17-18 mars 2017
24 timmar för Herren
------------------
 1917-2017: 100 år
FATIMA
Jubilee year of Fatima
-->  Online transmissions
------------------
 År 2017
TAIZE
Möte runtom i världen
 

 

 

 

 

VUD
ARKIV