Hem    Aktuellt

Trons År 2012-2013  ANNUS FIDEI

katekes av den Heliga Fadern under Trons År

            

  Audiens    YOUCAT
Jag tror ... på det eviga livet. 2013-12-11 156-165
     
Jag tror på köttets uppstandelse, uppstandelse med Kristus. 2013-12-04 104-108; 152-155
     
Jag tror på köttets uppståndelse 2013-11-27 152-155
     
Jag tror ock på syndernas förlåtelse 2013-11-20 224 - 239
     
Credo: Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse 2013-11-13 194-200; 226-237
     
Credo: Jag tror på de heligas samfund (II): Sakrament, nådegåvorna och kärlek. 2013-11-06 113; 119-120; 196; 200; 205; 221
     
Credo: Jag tror på de heligas samfund 2013-10-30 126; 146-147
     
Maria som en modell och bild av Kyrkan (Andra Vatikankonciliet - LG 63) 2013-10-23 81-85; 117; 148; 479
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är apostolisk betyder bedja og förkunna evangeliet 2013-10-16 13; 137-139; 141; 144; 469-470
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är katolsk: universell och mångfald 2013-10-09 122; 133-134; 343
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är helig 2013-10-02 132; 342
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är en enda: Ödmjukhet, mildhet, storsinthet, älskar att bevara enigheten! 2013-09-25 119; 129; 131; 133
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är en barmhärtiga Moder 2013-09-18 121; 224; 349; 469
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är vår Moder (Andra Vatikankonciliet) 2013-09-11 121; 123; 200
     
VUD Rio 2013: “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:19) 2013-09-04 Proposition 51 of the Synod
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är den helige Andes tempel (Andra Vatikankonciliet - LG 6) 2013-06-26 128
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är Kristi kropp  (Andra Vatikankonciliet - LG 7) 2013-06-19 92; 126; 129; 131; 134; 141
     
"Jag tror på Gud": Kyrkan är Guds folk  (Andra Vatikankonciliet - LG 9) 2013-06-12 122-123; 125; 139; 321; 329; 373
     
Gud satte mannen och kvinnan på jorden "att bruka och vårda den" 2013-06-05 45-46; 436; 446-450
     
Kyrkan som Guds familj (Andra Vatikankonciliet) 2013-05-29 121 - 127
     
"Och på en, helig, katolsk och apostolisk Kyrka." 2013-05-22 119; 128-129; 132-133; 137
Hur den heliga anden leder kyrkan och var och en av oss till sanningen 2013-05-15 117 - 120
     
Credo: Jag tror på den Helige Ande, Herren och Livgivaren 2013-05-08 113-120; 310-311
     
Påven Franciskus : Sankt Josef Arbetaren 2013-05-01 47; 444-445
     
"Jag tror på Gud": Jesus “skall igenomkomma i härlighet för att döma levande och döda”. 2013-04-24 110 - 112
     
"Jag tror på Gud": "Jesus har (…) uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida" 2013-04-17 109
     
"I believe in God": "each day we must let Christ transform us" & the Baptism 2013-04-10 108; 194; 200
     
Trons år: Jag tror på Gud. "på tredje dagen uppstånden igen" 2013-04-03 104 - 108
     
Påven Franciskus: Stilla veckan 27.03.2013 94 - 104
     
Words of the Holy Father 2013-02-27 121-124 & 141
Trons år. Jesu frestelser och omvandlingen till Guds rike 2013-02-13 88; 525
     
Trons år:Jag tror på Gud. "himmelens och jordens skapare" 2013-02-06 41-48; 58; 64; 67-70; 320
     
Trons år. Jag tror på Gud. "Fader allsmäktig" 2013-01-30 37; 40; 51
     
Trons år. "Jag tror på Gud" 2013-01-23 20-22; 25-29; 136
     
Trons år. Jesus Kristus "hela uppenbarelsens förmedlare och fullhet" 2013-01-16 8-10; 39; 77
 
Trons år. Han har blivit människa 2013-01-09 29; 47; 60; 76
   
Trons år. Han har antagit kött genom den Helige Ande 2013-01-02 78; 80; 117; 479
     
Trons år. Maria ikon av trons lydnad 2012-12-19 80; 84
     
Trons år. Uppenbarelsens etapper 2012-12-12 6; 8-10; 12; 14-19
     
Trons år. Gud avslöjar sin “viljas hemlighet” 2012-12-05 61; 91; 156; 339-340; 402
     
Trons år. Hur skall man tala om Gud? 2012-11-28 271; 368
     
Trons år. Vägarna till kunskap om Gud 2012-11-21 4-6; 32
 
Trons år. Vägar till Gud; Världen, människan och tron 2012-11-14 3 - 6
 
Trons år. Längtan efter Gud 2012-11-07 3; 224-239
     
Trons år. Kyrkans tro och dopet 2012-10-31 25-29; 118-128; 194-202
     
Trons år. Vad är tron? 2012-10-24 10-13; 20-24
     
Trons år 2012-10-17 14 - 19