”Böneskola”
Hem News  
When we pray, we need to have the courage of faith. Have trust that the Lord hears us!  - @Pontifex: 2017-11-03
     
2017-03-30 - Prayer is powerful. Prayer conquers evil. Prayer brings peace.
2017-03-14 - Let us pray for one another so that we may open our doors to the weak and poor.
2017-02-28 - Prayer is the key that opens God’s merciful heart.
2017-02-26 - I invite you to persevere in prayer, so that Jesus’ wish may be fulfilled: “that they may all be one”.
2017-02-03 - Let us never forget to pray for each another. Prayer is our greatest strength.
2017-01-30 - Nothing is impossible if we turn to God in prayer. We can all be builders of peace.
2016-11-21 - Let us remember with gratitude the cloistered and monastic religious who pray for the Church and the world.
2016-10-15 - Today St Teresa of Ávila invites us to pray more in order to be closer to God and to improve our lives.
2016-10-07 - “Rosenkransen är bönen som alltid följer mig i mitt liv. Den är även de enklas och helgonens bön… det är mitt hjärtas bön”.
2016-08-28 - An easy prayer to say every day: “Lord, I am a sinner: come with your mercy”.
2016-08-18 - Never abbandon prayer, even when it seems pointless to pray.
2016-06-17 - In prayer let us experience the compassion of God, full of merciful love.
2016-06-11 - Do not tire of asking in prayer for the Lord’s help especially in difficulty.
2016-02-16 - We learn how to pray, just as we do to walk, speak and listen. If you tell me how you pray, I can tell you how you live.
2015-11-15 - I am happy to pray today with the Lutheran community in Rome. May God bless all who work for dialogue and Christian unity.
2015-02-28 - Jesus intercedes for us each day. Let us pray: Lord, have mercy on me; intercede for me!
2014-12-26 - Let us pray today for all those who are persecuted for their Christian faith.
2014-10-04 - As Jesus told Martha in the Gospel, one thing is necessary: prayer.
2014-08-10 - An appeal to all families: when you say your prayers, remember all those forced from their homes in Iraq.
2014-07-31 - May each family rediscover family prayer, which helps to bring about mutual understanding and forgiveness.
2014-06-28 - To be friends with God means to pray with simplicity, like children talking to their parents.
2014-06-07 - Prayer is all-powerful. Let us use it to bring peace to the Middle East and peace to the world.
2014-06-06 - Peace is a gift of God, but requires our efforts. Let us be people of peace in prayer and deed!
2014-05-19 - The one who listens attentively to the Word of God and truly prays, always asks the Lord: what is your will for me?
2014-05-17 - The month of May, dedicated to Mary, is a fitting time to begin to recite the rosary daily.
2014-04-14 - Stilla Veckan är ett bra tillfälle att bikta sig och återuppta den rätta vägen.
2014-04-01 - Lär era barn att be, och be tillsammans med dem!
2014-03-06 - Let us pray for Christians who are victims of persecution, so that they may know how to respond to evil with good.
2014-02-18 - Vi lär oss av Jesus att be, att förlåta, att så fridens frö och att vara nära de behövande.
2014-02-15 - Let us pray for peace in Africa, especially in the Central African Republic and in South Sudan.
2014-02-13 - Let us pray for seminarians, that they may listen to the voice of the Lord and follow it with courage and joy.
2014-01-28 - Let us pray for Christian unity. There are so many beautiful things which unite us!
2014-01-17 - How powerful prayer is! May we never lose the courage to say: Lord, give us your peace.
2014-01-16 - Let us pray for peace, and let us bring it about, starting in our own homes!
2013-12-26 - Before the Nativity scene, may we pray in a particular way for those suffering persecution for the faith.
2013-12-16 - We cannot resign ourselves to think of a Middle East without Christians. Let us pray every day for peace.
2013-12-13 - Don’t be afraid to go to the Sacrament of Confession, where you will meet Jesus who forgives you.
2013-11-02 - The fight against evil is long and difficult. It is essential to pray constantly and to be patient.
2013-10-17 - Our prayer cannot be reduced to an hour on Sundays. It is important to have a daily relationship with the Lord.
2013-10-10 - The mystery of the Cross, a mystery of love, can only be understood in prayer. Pray and weep, kneeling before the Cross.
2013-10-01 - Do we truly pray? Without an abiding relationship with God, it is difficult to live an authentic and consistent Christian life.
2013-09-20 - Christ is always faithful. Let us pray to be always faithful to him.
2013-09-10 - I thank everyone who participated in the prayer vigil and the fast for peace.
2013-09-01 - "Låt oss be för fred: fred i världen och i våra hjärtan."
2013-07-27 - Dear young friends, learn to pray every day: this is the way to know Jesus and invite him into your lives.
2013-07-25 - The Christian life is not limited to prayer, but requires an ongoing dedication and courage born of prayer.
2013-07-21 - How many wish to be in Rio for WYD but can’t! May they feel at one with us in prayer.
2013-07-16 - I det kristna livet är bönen fundamental, likaså ödmjukheten och kärlekshandlingen till alla: det är vägen till helighet.
2013-07-06 - The Lord speaks to us through the Scriptures and in our prayer. Let us learn to keep silence before him, as we meditate upon the Gospel.
2013-05-12 - Låt oss be för de många kristna i världen som fortfarande lider av förföljelse och våld. Må Gud ger dem trons mod.
2013-05-03 - Det vore fint att i maj månad tillsammans med familjen be rosenkransen. Bönen styrker familjelivet.
2013-04-24 - Låt oss hålla vår tro levande genom bönen och genom sakramenten: låt oss vara vaksamma så att vi inte glömmer Gud.
2013-03-07 - Kära vänner, jag tackar er från hjärtat och ber er att fortsätta att be för mig.

@Pontifex    
  "Commitment to prayer demands that we support one another ... remaining steadfast
in prayer, in order to remain steadfast in faith and testimony." 

(Canonisations - Homily of Pope Francis: 10/16/2016)
   
  "Tre nyckelord till apostelns liv: bekännelse, förföljelse, bön."
(På apostlarna Petrus och Paulus högtid firade påven Franciskus mässa på Petersplatsen
tillsammans med de fem nya kardinalerna, däribland kardinal Anders Arborelius. -
Påvens predikan: 2017-06-29
)
     
  Påvens Benedictus XVI
katekes
Människan i bön  
   
  Audiens Youcat    
         
Inledning: Exempel på böner från olika tidevarv och kulturer 2011-05-04
         
Längtan efter bön 2011-05-11 470
         
Abraham går i förbön för Sodom och Gomorra (1Mos 18,16-33) 2011-05-18 471
         
Nattlig duell och möte med Gud (1Mos 32,23-33) 2011-05-25
         
Moses förbön till folket (2Mos 32,7-14) 2011-06-01 472
         
Profet och bönor i konfrontationen (1Kung 18,20-40) 2011-06-15
         
Guds folk i bön: Psaltaren 2011-06-22 473
         
Läsningen av Skriften, mat för sinnet 2011-08-03 491
         
Kloster: Sinnets "Oaser" 2011-08-10 510
         
Meditation: Högtidrn Jungfru Marias upptagning i himmelen 2011-08-17 504
         
Konst och bön 2011-08-31
   
Jesu bön  
   
  Audiens Youcat    
         
Jesus prisar Gud Fadern 2011-12-07
         
Jesu mirakulösa helanden 2011-12-14 90-91
         
Julafton - Den heliga natten 2011-12-21 76
         
Bön och den heliga familjen från Nasaret 2011-12-28 494
         
Jul: ljusets och glädjens mysterium 2012-01-04
         
Jesu sista måltiden: nattvarden - eukaristin 2012-01-11 209-210
         
Böneveckan för kristen enhet 2012-01-18 131
         
Jesu översteprästerliga förbön 2012-01-25 99
         
Jesu bön i Getsemane trädgården 2012-02-01 100-476
         
Jesu bön på korset 2012-02-08 101-476
         
Psaltarpsalm 22: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig"? 2012-02-15 476
         
Liturgin på Askonsdagen 2012-02-22
         
Jesu tystnad, som är så viktig i relationen till Gud 2012-03-07
   
Bön i Apostlagärningarna,
Paulusbreve och Uppbarelseboken
 
   
  Audiens Youcat    
         
Jungfru Maria ber med Jesu lärjungar 2012-03-14 118
         
Kristna samfundet ber under förföljelser  (Apg. 4:23-31) 2012-04-18
         
Bön och välgörenhet: Sju diakonere  (Apg. 6:1-7) 2012-04-25 255
         
Den helige Stefanos var den första kristna martyren (Apg. 7:1-60) 2012-05-02 497
         
Petrus i Apostlagärningarna  (Apg. 12:1-11) 2012-05-09  492
         
S:t Paulus: Den Helige Ande vädjar för oss med rop utan ord 2012-05-16 496
         
S:t Paulus: Varje kristen kan ropa »Abba, Vater« 2012-05-23 38
         
S:t Paulus: Den kristna bönen är ett riktigt och personligt möte med Gud 2012-05-30 493
         
S:t Paulus: Den djupa Guds betraktaren 2012-06-13 472; 500;
502-503
         
S:t Paulus: Den kristna bönen - Efesierbrevet 2012-06-20  
         
S:t Paulus: Reningen, lovprisning och helighet 2012-06-27 488-489
         
Bön i den första delen av Uppenbarelseboken  (Upp 1:4-3:22) 2012-09-05 492
         
Bön i den andra delen av Uppenbarelseboken   (Upp 4:1-22:21) 2012-09-12 487