Apostlagärningarna  
Home   Aktuellt    
         
Påvens Franciskus katekes Audiens Youcat
       
“Han gav dem många bevis på att han levde... , han sade dem... åt vänta på det som Fadern hade utlovat” (Apg 1:3-4) 2019-05-29 113
     
Mattias: “han upptogs som den tolfte bland apostlarna” (Apg 1:26) 2019-06-12 137
     
Pingst: „“tungor som av eld”“ (Apg 2:3)
Den Heliga Anden är hantverkaren som skapar gemenskap, konstnären som skapar försoning
2019-06-19 118-119; 204
     
”De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna” (Apg 2:42) 2019-06-26 137
     
”I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!”  (Apg 3:6) 2019-08-07 72
     
”... de hade allt gemensamt.”  (Apg 4:32) 2019-08-21 433;
448-449
     
”... när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem.”  (Apg 5:15) 2019-08-28 141;
240-247
     
“Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv”  (Apg 5:39) - Så lär Gamaliel oss att göra denna urskiljning 2019-09-18 129
     
Stefanos “fylld av helig ande”  (Apg 7:55) - Diakon och martyr 2019-09-25 255-256: 454
     
”... med skriftstället som utgångspunkt förkunnade Filippos budskapet om Jesus för honom.”  (Apg 8:35) - Filippos och evangeliets “lopp” 2019-10-02 17-19
     
”Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap”  (Apg 9:15) - Saul, från förföljare till evangelisatör 2019-10-09 137
     
”Gud gör inte skillnad på människor”  (Apg 10:34) - medan Petrus talar utgjuter sig den heliga Anden över Cornelius och hans familj 2019-10-16 330-332
     
”Gud hade öppnat trons dörr för hedningarna.”  (Apg 14:27) 2019-10-23 21-22; 196
     
”Kom över till Makedonien och hjälp oss.”  (Apg 16:9) - Kristen tro i Europa 2019-10-30  
     
”Det som ni dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er”  (Apg 17:23) - Paulus på Areopagen: ett exempel på trons inkulturation i Aten 2019-11-06  
     
”Priskilla og Akvila tog ham med sig”  (Apg 18:26) - Ett par som tjänar evangeliet 2019-11-13 271
     
Aposteln Paulus' möte med de äldste i församlingen i Efesos: "Ge akt på er själva och på hela hjorden" (jfr Apg 20:28). 2019-12-04 355-356
     
"Det går fort för dig att få mig till kristen." (jfr Apg 26:28) - posteln Paulus' möte med de äldste i församlingen i Efesos 2019-12-11 123
     
"Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv skall gå förlorade." (jfr Apg 27:22) - Paulus skeppsbrott på Malta 2020-01-08  
     
"Paulus tog emot alla som kom för att besöka honom, och han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad." (jfr Apg 28:30-31) - Paulus fångenskap i Rom och förkunnelsens fruktbarhet 2020-01-15 11; 123