Home   Aktuellt    

"Så skall ni be:

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda."
(Matt 6:9-13)

BÖNEN FADER VÅR

Då sade han till dem:

”När ni ber skall ni säga:
 
Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.

Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.”
(Luk 11:2-4)
     
     
PÅVEN FRANCISKUS KATEKES AUDIENS YOUCAT
     
”Herre, lär oss att be” (Luk 11:1) 2018-12-05 511-514
     
Fader vår, en bön som kräver tillit (Luk 11:2) 2018-12-12 515-517
     
Mitt i bergspredikan (Matt 6:9-13) 2019-01-02 514
     
"Bulta, så skall dörren öppnas"  (Matt 7:7) 2019-01-09 475; 477-478
     
”Abba! Fader! Som ett barn i sin fars, sin pappas famn.”  (Luk 11:2) 2019-01-16 515-517
     
"En tyst dialog, som ett möte mellan blickarna hos två människor som älskar varandra."  (Luk 11:2-4)  2019-02-13 517-523
     
”Fader vår som är i himmelen” (Matt 6:9) 2019-02-20 518
     
”Helgat varde ditt namn” (Matt 6:9) 2019-02-27 519
     
”Tillkomme ditt rike” (Matt 6:10) 2019-03-06 520
     
”Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden” (Matt 6:10) 2019-03-20 521
     
”Vårt dagliga bröd giv oss idag”  (Matt 6:11) 2019-03-27 522-523
     
”Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.”  (Matt 6:12) 2019-04-10 524
     
“Lord’s Prayer”, Jesus prayed to the Father during his Passion. 2019-04-17 100; 476
     
”Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.”  (Matt 6:12) 2019-04-24 524
     
”Inled oss icke i frestelse”  (Matt 6:13) 2019-05-01 525
     
”Utan fräls oss ifrån ondo.”  (Matt 6:13) 2019-05-15 526
     
Var du än är, åkalla Fadern   2019-05-22 527