Home   Aktuellt


Laster och dygder
Påve Franciskus katekes Audiens
1. Att vakta sitt hjärta är att vakta en skatt 27/12-2023
   
2. Den andliga kampen 03/01-2024
3. Evangeliet om frosseri | Youcat n. 304 10/01-2024
4. ”Vällusten objektifierar och utplånar kärleken” | Youcat n. 318; 410-411 17/01-2024
5. Girighet är en hjärtsjukdom | Youcat n. 318 24/01-2024
6. Ilska är en skenande last | Youcat n. 396 31/01-2024
7. Sorgsenheten: "själens sjukdom" (2 Kor 7:10) | Youcat n. 318 07/02-2024
8. Lättja: "Håll trons glöd levande när lättjan angriper" | Youcat n. 318 14/02-2024
9. ”Avund och fåfänga vilseleder till en falsk självbild" | Youcat n. 466 28/02-2024
 10. Stoltet, högmod | Youcat n. 318 06/03-2024
11. Dygd är en frihetens habitus | Youcat n. 299-300 13/03-2024
12. Kardinaldygder: klokhet | Youcat n. 301 20/03-2024
13. Tålamod är den kristnes vitamin | Youcat n. 311 27/03-2024
14. Kardinaldygder: "Rättfärdighet bör prägla alla relationer" | Youcat n. 302 03/04-2024
15. Kardinalsdygder: Styrka | Youcat n. 300 10/04-2024
16. Kardinalsdygder: Måttfullhet | Youcat n. 304 17/04-2024
17. De tre teologala dygderna | Youcat n. 305-306 24/04-2024
18. Den teologala dygden:Tro | Youcat n. 307 01/05-2024
19. Den teologala dygden: Hoppet | Youcat n. 308 08/05-2024
20. Den teologala dygden: Kärleken | Youcat n. 309 15/05-2024
21. Dygden: Ödmjukheten | Youcat n. 235 22/05-2024