Startsida

 


+ I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Vi ber novenan för enhet, förlåtelse, frid, fred och försoning,
Vi ber för.... och i tystnad för våra egna intentioner...(ca 2 min)

Kom Helige Ande,
uppfyll de troendes hjärtan
och upptänd i dem din kärleks heliga eid.
Sänd ut din Ande och allt blir nyskapat.
Kom;
Gudsfruktans Ande, och lär mig, att inte frukta något
annat än att bli skild från Gud.

Fromhetens och barnaskapets Ande, och låt mitt hjärta få
erfara att Gud verkligen är min Fader.

Kunskapens Ande, och lär mig se Gud i allt han skapat.

Styrkans och uthållighetens Ande, och ge mod och
konsekvens åt mitt kristna liv.

Rådets Ande, och hjälp mig att alltid välja och säga det rätta.

Förståndets Ande, så att Guds ord blir levande för mig.

Vishetens Ande, och låt mig få erfara hur ljuvlig Herren är.

 

Fortsätt >
 Novenan om Andens Gåvor
a
 Välsignad av Biskop Henryk Jozef Nowacki , nuncius för Nord Europa)