Apostlenes Gerninger  
Home   Aktuelt    
         
Pave Frans' katekese Audiens Youcat
       
"Han viste sig for dem ... han pålagde dem, at de skulle vente på det, som Faderen havde lovet“ (Apg 1,3-4) 29.05.2019 113
     
Matthias: „Loddet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de elleve“ (Apg 1,26) 12.06.2019 137
     
„Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem“ (Apg 2,3)
19.06.2019 118-119; 204
     
«De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.» (Apg 2,42) 26.06.2019 137
     
»I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå!«  (Apg 3,6) 07.08.2019 72
     
»... men de var fælles om alt.«  (Apg 4,32) 21.08.2019 433;
448-449
     
»... for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi.«  (Apg 5,15) 28.08.2019 141;
240-247
     
»... kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud.«  (Apg 5,39) - Gamaliels kriterier 18.09.2019 129
     
»Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene«  (Apg 7,55) - Diakon og martyr 25.09.2019 255-256: 454
     
»Filip forkyndte evangeliet om Jesus for ham.«  (Apg 8,35) - Filip og den etiopiske hofmand 02.10.2019 17-19
     
»Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt«  (Apg 9,15) - Saulus' omvendelse 09.10.2019 137
     
»Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen«  (Apg 10,34) - Peter og Helligåndens gave over hedninger 16.10.2019 330-332
     
»Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne.«  (Apg 14,27) - Udsendelsen af Barnabas og Saulus 23.10.2019 21-22; 196
     
»Kom over til Makedonien og hjælp os!«  (Apg 16,9) - Paulus kaldes til Makedonien i Europa 30.10.2019  
     
»Det, I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer.«  (Apg 17,23) - Paulus' talen på Areopagos 06.11.2019  
     
»Priskilla og Akvila tog ham med sig«  (Apg 18,26) - Et ægtepar i evangeliets tjeneste 13.11.2019 271
     
»Tag vare på jer selv og på hele hjorden«  (Apg 20,28) - Et ægtepar i evangeliets tjeneste 04.12.2019 355-356
     
»Det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen.«  (Apg 26,28) - Paulus' forsvarstale til Kong Agrippa 11.12.2019 123
     
»Men nu opfordrer jeg jer til at være ved godt mod; for intet liv skal gå tabt.«  (Apg 27,22) - Forlis og redning på Malta 08.01.2020  
     
»Paulus tog imod alle, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring«  (Apg 28,30-31) - Paulus i Roma og den fruktbare såingen av Ordet 15.01.2020 11; 123