Tro och
den nya evangelisation
 
Aktuellt                    Hem
 
    Biskopssynoden 2018 på temat ”De unga, tron och urskillning av kallelser”
Ny websida inför biskopssynoden 2018: Arbetsdokumenten, online-frågeformulär och påvens brev till ungdomarna
"Dear young people, do not be afraid of the future! Dare to dream big! Keep joy alive, a sign of a young heart that has encountered the Lord.“ @Pontifex: 2017-09-07
Påven Franciskus budkapet för det 33:a Världsungdomsdagen 2018

2018-02-26
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2018-02-25  
     
    Kyrkans sju Sakrament
“When we confess our sins with humility and sincerity, we receive forgiveness and are reunited with God and our brothers and sisters.”
@Pontifex: 2018-02-14
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-02-14  
     
  Den heliga mässan och Eukaristin
NYTT! Påven Franciskus katekes och predikarna
2018-02-14
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "We need the Holy Spirit to transmit the faith. We cannot do it alone." 
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-02-13
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"Let us welcome victims of human trafficking, and all those fleeing from war and hunger, with a compassionate heart.“ @Pontifex: 2018-02-08
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2018-02-08
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2018-02-08  
     
  Fredsbudskap 2018
Februari 2018: ”Låt oss i en anda av medkänsla omsluta alla de som flyr från krig och hunger, eller som på grund av diskriminering, förföljelse, fattigdom och miljöförstörelse, tvingas att lämna sina hemländer.” (Läs mer här)
2018-02-01
     
    Bönskola
"Through prayer we can enter into a stable relationship with God, the source of true joy.“  @Pontifex: 2018-01-29
Påven Benedikt XVI katekes och Påven Franciskus tweets

2018-01-29  
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"May the Virgin Mary always be our refuge, our consolation, and the way that leads to
Christ.“ @Pontifex: 2017-12-08
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2018-01-22
     
    ”On this day, I invite the entire Church to keep its gaze fixed on those who hold out their hands asking for our solidarity.”
Grunden och ursprung i kyrkan - Påven Franciskus katekesen 2013-2014
2018-01-15  
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"Christ was victorious over death. He is our resurrection and our life. Be witnesses to this message of hope.“ @Pontifex: 2017-11-05

2018-01-08  
     
    Kallelsen till helighet
“Dear friends, the world needs saints and we are all called to holiness without exception. Don’t be afraid!” 
@Pontifex: 2017-11-01

Budskaper av påvarna om helighet

2018-01-02 
     
    LAUDATO SI'
“Lord, teach us to contemplate you in the beauty of creation and reawaken our gratitude and sense of responsibility.” @Pontifex: 2017-09-01
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

2017-12-26  
     
  Familjen: ”How important grandparents are for family life, for passing on the human and religious heritage so essential for each and every society!”  @Pontifex: 2017-07-26
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer
2017-12-19
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påven Benedikt XVI och Påven Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2017-12-12
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2017-12-11  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Hem