Tro och
den nya evangelisation
 
Aktuellt                    Hem
 
    Bönskola
"Even when we pray alone, we pray together with all the people of God.“ @Pontifex: 2018-12-13
Påven Benedikt XVI katekes och Påven Franciskus tweets

2018-12-13  
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"Let us beg the Virgin Mary, Our Lady of Guadalupe, to continue accompanying and protecting the peoples of the American continent. #VirgendeGuadalupe“ @Pontifex: 2018-12-12
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2018-12-12
     
  HERRENS BÖN: ”FADER VÅR”
NYTT! Påven Franciskus katekes

2018-12-12
     
  Familjen
“There is no such thing as the perfect family. Only by the daily exercise of forgiveness can a family grow.” @Pontifex: 2018-12-01
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer

2018-12-05
     
  Fredsbudskap 2018
December 2018: ”Låt oss inspireras av den helige Johannes Paulus II:s ord: ”Om alla delar ’drömmen’ om en fredlig värld, om flyktingarnas och migranternas bidrag uppskattas på rätt sätt, så kan mänskligheten alltmer bli en universell familj och vår jord ett sant ’gemensamt hem’.”” (Läs mer här)
2018-12-01
     
  De tio budorden
Påven Franciskus katekes och förklaringar

2018-11-28
     
    Kyrkan
“This week the Church invites us to ask ourselves: what state do I want the Lord to find me in when He calls? #SantaMarta”  @Pontifex: 2018-11-27
Grunden och ursprung i kyrkan - Påven Franciskus katekesen 2013-2014

2018-11-27 
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"None of us can survive without mercy. We all have need for forgiveness.“ @Pontifex: 2018-11-24
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2018-11-24
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2018-11-24 
     
    Världsungdomsdagen 2019 i PANAMA
"Se jag är Herrens tjänarinna: må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1 , 38) - Påven Franciskus videobudskap

2018-11-21
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2018-11-21  
     
    Kyrkans sju Sakrament
Påven Franciskus katekes
“Sunday is a holy day for us, sanctified by the celebration of the Eucharist, which is the living presence of the Lord among us and for us. #sundaymass”    @Pontifex: 2018-11-20
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-11-20  
     
  Den heliga mässan och Eukaristin
Påven Franciskus katekes och predikarna
2018-11-20
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "We are called to listen to what the Spirit tells us. The Holy Spirit is always something new." 
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-11-15
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"God is faithful and our hope in Him is like a fixed anchor in heaven.“ @Pontifex: 2018-11-03

2018-11-08  
     
    Kallelsen till helighet
“Today we celebrate the feast of holiness. Let us strengthen the bonds of love and communion with all the Saints who are already in God's presence.”  @Pontifex: 2018-11-01
Budskaper av påvarna om helighet

2018-11-01 
     
  GAUDETE ET EXSULTATE
NYTT!  ”Gläd er och jubla” - ”Om kallelsen till helighet i vår samtid”:
påve Franciskus Apostoliska Uppmaning - Läs mer här 
2018-11-01  
     
    LAUDATO SI'
“May the Lord strengthen our efforts to care for our common home, and especially for water, a basic good that must be protected and made available to everyone.” @Pontifex: 2018-09-01
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

Påven Franciskus budkapet för Världsbönedagen för skapelsen 2018 - Läs mer här

2018-10-25  
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påven Benedikt XVI och Påven Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2018-10-18
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2018-10-18  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Hem