Tro och
den nya evangelisation
 
news                      Home
 
    Biskopssynoden 2018 på temat ”De unga, tron och urskillning av kallelser”
Ny websida inför biskopssynoden 2018: Arbetsdokumenten, online-frågeformulär och påvens brev till ungdomarna
Pope Francis -  Message for the 32st World Youth Day

2017-07-12
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"I entrust sailors, fishermen, and all those in difficulty on the seas faraway from home, to the motherly protection of Mary, Star of the Sea.“ @Pontifex: 2017-07-09
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2017-07-09
     
  Centennial of the Apparitions of Fatima 1917-2017
Let us go with the Mother of God, Queen of the Rosary, to her divine Son Jesus Christ, through Pope Francis' teaching

2017-07-01
     
  Fredsbudskap 2017
Juli 2017: ”De kristna gemenskaperna bidrog på sitt eget sätt genom ständig bön och modiga handlingar. Den helige Johannes Paulus II:s ledarskap och undervisning hade ett särskilt inflytande.” (Läs mer här)
2017-07-01
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"There is great need to feed Christian hope, which gives us a new view capable of discovering and seeing the good.“ @Pontifex: 2017-06-30

2017-06-30  
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"Mercy warms the heart and makes it sensitive to the needs of brothers and sisters with sharing and participation.“ @Pontifex: 2017-06-24
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2017-06-24
     
    ”Go forth and reach out to all people at the margins of society! Go there and be the Church, with the strength of the Holy Spirit.”
Grunden och ursprung i kyrkan - påvens Franciskus katekesen 2013-2014
2017-06-23  
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "Go forth and reach out to all people at the margins of society! Go there and be the Church, with the strength of the Holy Spirit." - Påvens Franciskus tweets och undervisning

2017-06-23 
     
    Kyrkans sju Sakrament: ”Lent is the favourable season for renewing our encounter with Christ, living in his word, in the sacraments and in our neighbour.”
”Sakrament”: - Påvens Franciskus tweets och undervisning
2017-06-18  
     
    Bönskola
"There is great need to feed Christian hope, which gives us a new view capable of discovering and seeing the good.“  @Pontifex: 2017-06-14
Påvens Benedikt XVI katekes och Påvens Franciskus tweets

2017-06-14  
     
    Kallelsen till helighet
“The Church needs everyday saints, those of ordinary life carried out with coherence.”  @Pontifex: 2017-06-07
Budskaper av påvarna om helighet

2017-06-07 
     
  Familjen: ”I thank God for parents who strive to live in love and keep moving forward, even if they fall many times along the way.”  @Pontifex: 2017-06-04
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer
2017-06-04
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2017-05-28  
     
    LAUDATO SI'
“Saint Francis, teach us to be instruments of peace which has its source in God.” @Pontifex: 2016-10-04
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

2017-05-21  
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påvens Benedikt XVI och Påvens Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2017-05-14
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2017-05-07  
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2017-05-06  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Home