Aktuellt - Tro och den nya evangelisation
Tro och
den nya evangelisation
 
Aktuellt                    Hem
 
  Fredsbudskap 2018
Juli 2018: ”De som ser tillvaron på det sättet kommer att känna igen de frön som redan spirar fram av fred och de kommer att värna deras växt.” (Läs mer här)
2018-07-01
     
  De tio budorden
NYTT! Påven Franciskus katekes

2018-06-27
     
    Biskopssynoden 2018 på temat ”De unga, tron och urskillning av kallelser”
Ny websida inför biskopssynoden 2018: Arbetsdokumenten, online-frågeformulär och påvens brev till ungdomarna
"Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud" (Luk 1:30) - Påven Franciskus budkapet för det 33:a Världsungdomsdagen 2018

2018-06-21
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2018-06-21  
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "Invite the Holy Spirit to be part of your activities. Call upon Him before you even start: “Come, Holy Spirit!”." 
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-06-16
     
    Bönskola
"Never tire of encountering Jesus in prayer, in listening to the Word of God, and in receiving the Eucharist.“ @Pontifex: 2018-06-13
Påven Benedikt XVI katekes och Påven Franciskus tweets

2018-06-13  
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"Mary is exactly what God wants His Church to be: a loving and humble Mother, poor in possessions but rich in love.“ @Pontifex: 2018-06-09
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2018-06-09
     
    Kyrkan
“A Church that loves the poor is always tuned to the God Channel. It never loses the Gospel signal.”  @Pontifex: 2018-05-23
Grunden och ursprung i kyrkan - Påven Franciskus katekesen 2013-2014

2018-06-09  
     
    Kyrkans sju Sakrament
Påven Franciskus katekes
“The Eucharist gives us the strength to produce the fruits of good works, and to live true Christian lives.”    @Pontifex: 2018-05-29
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-06-06  
     
  Den heliga mässan och Eukaristin
Påven Franciskus katekes och predikarna
2018-06-06
     
    LAUDATO SI'
“Lord, reawaken in us a sense of praise and gratitude for our Earth, and for everything you have created.” @Pontifex: 2018-06-05
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

2018-06-05  
     
    Kallelsen till helighet
“Mary lived Jesus’ Beatitudes like no other: she is saintly among the saints, she shows us the way to holiness and accompanies us.”  @Pontifex: 2018-05-18
Budskaper av påvarna om helighet

2018-05-25 
     
  GAUDETE ET EXSULTATE
NYTT!  ”Gläd er och jubla” - ”Om kallelsen till helighet i vår samtid”:
påve Franciskus Apostoliska Uppmaning - Läs mer här 
2018-05-25  
     
  Familjen
“The Family is the hope of the future. Let us pray especially for families facing serious difficulties: may Our Lord assist them.” @Pontifex: 2018-05-15
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer

2018-05-18
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"In the Cross, Jesus showed us the greatness of His love and the power of His mercy.“ @Pontifex: 2018-05-03
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2018-05-11
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2018-05-11 
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"Jesus made Himself like the grain of wheat that falls to the ground and dies to give life. Our hope springs from that love-filled life.“ @Pontifex: 2018-03-17

2018-05-04  
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påven Benedikt XVI och Påven Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2018-04-25
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2018-04-25  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Hem