Tro och
den nya evangelisation
 
Aktuellt                    Hem
 
    Kyrkans sju Sakrament
NYTT! Påven Franciskus katekes om konfirmationen
“Through the Eucharist we enter Christ’s paschal mystery, allowing us to pass from death to life with Him.”    @Pontifex: 2018-03-29
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-05-23  
     
    Kyrkan
“A Church that loves the poor is always tuned to the God Channel. It never loses the Gospel signal.”  @Pontifex: 2018-05-23
Grunden och ursprung i kyrkan - Påven Franciskus katekesen 2013-2014

2018-05-23  
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "Holy Spirit, you who sustain the Church, come down upon us again, teach us
unity, renew our hearts, and help us to love as Jesus taught us." 
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-05-20
     
    Kallelsen till helighet
“Mary lived Jesus’ Beatitudes like no other: she is saintly among the saints, she shows us the way to holiness and accompanies us.”  @Pontifex: 2018-05-18
Budskaper av påvarna om helighet

2018-05-18 
     
  GAUDETE ET EXSULTATE
NYTT!  ”Gläd er och jubla” - ”Om kallelsen till helighet i vår samtid”:
påve Franciskus Apostoliska Uppmaning - Läs mer här 
2018-05-18  
     
  Familjen
“The Family is the hope of the future. Let us pray especially for families facing serious difficulties: may Our Lord assist them.” @Pontifex: 2018-05-15
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer

2018-05-15
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"Our Lady of Fatima, turn your gaze towards us, towards our families, our country, and the world.“ @Pontifex: 2018-05-13
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2018-05-13
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"In the Cross, Jesus showed us the greatness of His love and the power of His mercy.“ @Pontifex: 2018-05-03
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2018-04-26
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2018-05-06  
     
    Bönskola
"Praying means being with God, experiencing God, loving God.“ @Pontifex: 2018-05-02
Påven Benedikt XVI katekes och Påven Franciskus tweets

2018-05-02  
     
  Fredsbudskap 2018
Mai 2018: ”Dessa ord påminner om den bibliska bilden av det nya Jerusalem. Profeten Jesajas bok (kapitel 60) och Uppenbarelseboken (kapitel 21) beskriver hur stadens portar alltid är öppna för alla världens folk, som förundrar sig över den och fyller den med rikedomar...” (Läs mer här)
2018-05-01
     
  Den heliga mässan och Eukaristin
NYTT! Påven Franciskus katekes och predikarna
2018-04-28
     
    Biskopssynoden 2018 på temat ”De unga, tron och urskillning av kallelser”
Ny websida inför biskopssynoden 2018: Arbetsdokumenten, online-frågeformulär och påvens brev till ungdomarna
"Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud" (Luk 1:30) - Påven Franciskus budkapet för det 33:a Världsungdomsdagen 2018

2018-04-21
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2018-04-21  
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"Jesus made Himself like the grain of wheat that falls to the ground and dies to give life. Our hope springs from that love-filled life.“ @Pontifex: 2018-03-17

2018-04-17  
     
    LAUDATO SI'
“Lord, teach us to contemplate you in the beauty of creation and reawaken our gratitude and sense of responsibility.” @Pontifex: 2017-09-01
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

2018-04-10  
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påven Benedikt XVI och Påven Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2018-04-03
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2018-04-02  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Hem