Tro och
den nya evangelisation
 
Aktuellt                    Hem
 
    Kyrkan
“We ask that Jesus protect our Church always, that He protect Her with His mercy, granting each one of us His forgiveness. #SantaMarta”  @Pontifex: 2018-09-20
Grunden och ursprung i kyrkan - Påven Franciskus katekesen 2013-2014

2018-09-20 
     
  De tio budorden
NYTT! Påven Franciskus katekes

2018-09-19
     
  Den Gudomliga Barmhärtigheten
"When I am merciful, I am a true child of the Father, because the Father is merciful. #SantaMarta“ @Pontifex: 2018-09-13
Möte med Jesus i sakrament och återupptäcka deras skönheter

2018-09-13
     
    Misericordia et misera
Apostolic Letter of Pope Francis to the conclusion of the Extraordinary Jubilee of Mercy
Pastoral instructions for the 21th Century priests

2018-09-13 
     
  Jungfru Maria, Theotokos - Värdighet och mission av kvinnan
"Mary our Mother knows the joys and difficulties that we experience along our journey.“ @Pontifex: 2018-09-12
Kvinnan i Kyrkan: Jungfru Maria hjälp och förbön i mission

2018-09-12
     
    Kallelsen till helighet
“Carry peace with you to give it to others with your life, with a smile, with works of charity. Saint Mother Teresa, pray for us!”  @Pontifex: 2018-09-05
Budskaper av påvarna om helighet

2018-09-05 
     
  GAUDETE ET EXSULTATE
NYTT!  ”Gläd er och jubla” - ”Om kallelsen till helighet i vår samtid”:
påve Franciskus Apostoliska Uppmaning - Läs mer här 
2018-09-05  
     
    LAUDATO SI'
“May the Lord strengthen our efforts to care for our common home, and especially for water, a basic good that must be protected and made available to everyone.” @Pontifex: 2018-09-01
Encyklika Brev Laudato Si' -  ’Lovad vare du’ - påven Franciskus nya encyklika om förvaltningen av vårt gemensamma hem

Påven Franciskus budkapet för Världsbönedagen för skapelsen 2018 - Läs mer här

2018-09-01  
     
  Fredsbudskap 2018
September 2018: ”Den helige Paulus uttrycker det med följande ord: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.”” (Ef. 2:19)” (Läs mer här)
2018-09-01
     
    Bönskola
"To pray is the first missionary task of every Christian. It is also the most effective.“ @Pontifex: 2018-08-29
Påven Benedikt XVI katekes och Påven Franciskus tweets

2018-08-29  
     
  Familjen
“May God’s blessing come down upon all your families, so that they may be places of love and forgiveness.” @Pontifex: 2018-08-26
Sitt uppdrag i den nya evangelisationen. Världen möte av familjerna och undervisning för familjer

2018-08-26
     
    Kyrkans sju Sakrament
Påven Franciskus katekes
“The Eucharist, Jesus the Bread of Life, is the beating heart of the Church and renews in us the impulse to love.”    @Pontifex: 2018-08-19
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-08-19  
     
  Den heliga mässan och Eukaristin
Påven Franciskus katekes och predikarna
2018-08-19
     
    Biskopssynoden 2018 på temat ”De unga, tron och urskillning av kallelser”
Ny websida inför biskopssynoden 2018: Arbetsdokumenten, online-frågeformulär och påvens brev till ungdomarna
"Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud" (Luk 1:30) - Påven Franciskus budkapet för det 33:a Världsungdomsdagen 2018

2018-08-12
     
    EVANGELII GAUDIUM
Evangelii Gaudium: den första apostoliska uppmaningen - Den nya evangelisationen ska karaktäriseras av glädje

2018-08-12  
     
    Den Helige Andes sju gåvor: Karismor
@Pontifex: "Invite the Holy Spirit to be part of your activities. Call upon Him before you even start: “Come, Holy Spirit!”." 
Påven Franciskus tweets och undervisning

2018-08-05
     
    Det kristna hoppet
Ny!
Påvens Franciskus katekes
"Jesus made Himself like the grain of wheat that falls to the ground and dies to give life. Our hope springs from that love-filled life.“ @Pontifex: 2018-03-17

2018-07-27  
     
    Vad är tron? Jag tror på Gud
Påven Benedikt XVI och Påven Franciskus katekes under Trons Året 2012-2013

2018-07-20
     
    LUMEN FIDEI
Encyklika Brev Lumen Fidei - Upptäck skönheten i ”Trons ljus”

2018-07-20  
     

 

Impressum Kontakt Logo Twitter Hem